venres, 19 de febreiro de 2010

O home milagre e a Apocalipse financeira

Nestes días nos que uns se converten en profetas da Apocalipse financeira e o debate sobre o pacto de tódolos pactos quedou en mais do mesmo, e o home milagre volve a saír a escena gustaríame mencionar un par de cousas:
En primeiro lugar os ingresos por privatizacións dalgunhas empresas publicas durante o goberno do PP:
(Todos os datos en millóns de euros)
Gas natural: 215,6
Telefónica: 3.637,9
Repsol: 1.011,9
Aldeasa: 273,7
Endesa: 10.325,4
Aceralia: 794,2
Argentaria: 2.276,3
Tabacalera: 1.722,1
Indra: 437,1
Rede Eléctrica: 340,8
TOTAL: 21.035  millóns de euros. Se falamos de porcentaxe sobre o PIB (so de 1996 a 1999) 6,3%
A todo iso hai que sumar os fondos europeos achegados por diversas vías. Co cal a celebre frase "El milagro soy yo" nin a panacea da baixada de impostos son a xustificación única da bonanza económica dos noventa en diante ata a crise do 2008. Tendo en conta o anterior e que os fondos europeos rematan na maioría de partidas no 2013 mentres se reducen significativamente nas outras, a min gustaríame saber como o PP vai conseguir a cadratura do círculo de baixar os impostos, manter os gastos imprescindibles do Estado (como os sociais) e tirar da recuperación económica. E digo PP por dous motivos: o desconcerto do PSOE é evidente, e polo tanto sería bo que os que presumen de ser un milagre económico e goberno vindeiro comezasen a aclarar algo o que pensan facer. Ou as súas únicas opcións son baixar os impostos e redución de salarios? Se o PP quere ser unha alternativa seria (cousa que dubido, pois esta moi cómodo sendo o dono patrimonial do Estado) debería empezar a dicir algo.

Por outra banda, e como dixo Iñaki no seu novo e recomendable programa Hoy:
España non é unha economía comunista. Tal vez sería hora de ir deixando de esperar que o goberno o faga todo como se dun plan quinquenal se tratase.

Ningún comentario:

Publicar un comentario